تماس با ما : 02188878817

 Phone Number : +(9821) 88878817

رقم التليفون : 88878817 (9821+)

چکیده نوشته: EEP یا پروتز اندو-اکسو از چند قطعه(ماژول) تشکیل شده است. که شامل بخش درونی و بخش بیرونی است. بخش درونی یا Endo  این بخش درون باقی مانده استخوان فرد کاشته می شود(Stem). و بر اساس ارگونموی بدن بیمار طراحی می شود. بخش بیرونی یا  Exo این بخش شامل 4 قطعه به شرح زیر خواهد بود ...

EEP یا پروتز اندو-اکسو از چند قطعه(ماژول) تشکیل شده است. که شامل بخش درونی و بخش بیرونی است:

 بخش درونی یا Endo :

 این بخش درون باقی مانده استخوان فرد کاشته می شود(Stem). و بر اساس ارگونموی بدن بیمار طراحی می شود

بخش بیرونی یا  Exo :

این بخش شامل 4 قطعه به شرح زیر خواهد بود:

  • پل ارتباطی(Bridge Module) : این بخش اتصال بین بخش داخلی و بخش خارجی است که بدون نیاز به اتصالاتی شبیه پیچ با درگیری درونی این دو بخش را به هم متصل می نماید.
  • Silicone Cap : یا نگهدارانده عضلات که عضوی ضد حساسیت است و از عضوء باقیمنده بیمار محافظت می کند
  • Bridge Cylinder : هم تراز کننده محور آناتومیکی و بیومکانیکی بدن و اصلاح کننده Internal & External Rotation
  • Adaptor : اصلاح کننده  off-set زانو یا مچ
مقالات مرتبط
Related Contents
المنشورات ذات الصلة