مراحل فرآیند درمان

amputee-step-treatment

ارتوپدی، شاخه ای از علم پزشکی می باشد که مربوط به اندام های حرکتی، استخوان ها، مفاصل و بافت ها می باشد. جراحی ارتوپدی نیز، مربوط به جراحی اندام های حرکتی می باشد که به علل مختلف دچار آسیب شده اند و عملکرد خود را به طور طبیعی انجام نمی دهند. یکی ازمشکلاتی ممکن است برای افراد در ارتباط با مشکلات اندام ها ی حرکتی آن ها پیش بیاید، مشکل قطع عضو می باشد…