چکیده نوشته: ارتوپدی، شاخه ای از علم پزشکی می باشد که مربوط به اندام های حرکتی، استخوان ها، مفاصل و بافت ها می باشد. جراحی ارتوپدی نیز، مربوط به جراحی اندام های حرکتی می باشد که به علل مختلف دچار آسیب شده اند و عملکرد خود را به طور طبیعی انجام نمی دهند. یکی ازمشکلاتی ممکن است برای افراد در ارتباط با مشکلات اندام ها ی حرکتی آن ها پیش بیاید، مشکل قطع عضو می باشد...
Review: ارتوپدی، شاخه ای از علم پزشکی می باشد که مربوط به اندام های حرکتی، استخوان ها، مفاصل و بافت ها می باشد. جراحی ارتوپدی نیز، مربوط به جراحی اندام های حرکتی می باشد که به علل مختلف دچار آسیب شده اند و عملکرد خود را به طور طبیعی انجام نمی دهند. یکی ازمشکلاتی ممکن است برای افراد در ارتباط با مشکلات اندام ها ی حرکتی آن ها پیش بیاید، مشکل قطع عضو می باشد...
إعادة النظر: ارتوپدی، شاخه ای از علم پزشکی می باشد که مربوط به اندام های حرکتی، استخوان ها، مفاصل و بافت ها می باشد. جراحی ارتوپدی نیز، مربوط به جراحی اندام های حرکتی می باشد که به علل مختلف دچار آسیب شده اند و عملکرد خود را به طور طبیعی انجام نمی دهند. یکی ازمشکلاتی ممکن است برای افراد در ارتباط با مشکلات اندام ها ی حرکتی آن ها پیش بیاید، مشکل قطع عضو می باشد...

ارتوپدی، شاخه ای از علم پزشکی می باشد که مربوط به اندام های حرکتی، استخوان ها، مفاصل و بافت ها می باشد. جراحی ارتوپدی نیز، مربوط به جراحی اندام های حرکتی می باشد که به علل مختلف دچار آسیب شده اند و عملکرد خود را به طور طبیعی انجام نمی دهند. هرکدام از عمل های جراحی دارای مراحل و فرایند خاص خود می باشند. در این مقاله مراحل عمل جراحی پروتز گذاری به جای عضو قطع شده بررسی می گردد.

یکی از مشکلاتی ممکن است برای افراد در ارتباط با مشکلات اندام های حرکتی آن ها پیش بیاید، مشکل قطع عضو می باشد. که متاسفانه در این صورت چنانچه امکان پیوند زدن آن عضو وجود داشته باشد، شخص از نعمت داشتن عضو مربوطه برای همیشه محروم خواهد شد. اما آنچه برای افراد قطع عضو نوید بخش است و کمبود عضو مربوطه را برای آن ها جبران خواهد کرد، استفاده از انواع پروتزهای موجود مربوط به اندام های حرکتی می باشد.

پروتز پا توسط متخصصانی که در شاخه ای از علم ارتوپدی به نام ارتوپدی فنی تحصیل کرده اند ساخته می شود. در واقع هدف از این شاخه از علم پزشکی (ارتوپدی فنی) ایجاد انواع پروتز می باشد. به این ترتیب اندام های مصنوعی، جایگزین عضو قطع شده می شود و فرد دوباره قادر خواهد بود مانند یک انسان معمولی و سالم به زندگی خود ادامه دهد.

اما عمل جایگزین کردن پروتز به جای عضو قطع شده، خود دارای فرایند عمل جراحی است که در ادامه برای شما عزیزان خواهیم گفت که فرایند عمل جراحی پروتز گذاری شامل چه مراحلی می باشد.

مراحل عمل جراحی 

  • مرحله اول : ارزیابی اولیه توسط تیم مشاوره درمان (Osseointegration Group)
  • مرحله دوم : معاینه توسط جراح و متخصص ارتوپدی
  • مرحله سوم : تشکیل کارگروه درمان برای تایید امکان درمانپذیری برای فرد متقاضی
  • مرحله چهارم : درصورت تایید کارگروه، درمان آغاز مراحل درمان
  • مرحله پنجم : شروع مراحل فیزیوتراپی(Prosthetics / Physio) به منظر بازسازی عضلات بیمار
  • مرحله ششم : تدوین برنامه درمانی بر اساس شرایط بیمار در کارگروه درمان
  • مرحله هفتم: تصویربرداری از عضوء درمان پذیر شامل MRI, CTSCAN,…
  • مرحله هشتم : سفارشی سازی پروتز بر اساس مشخصات بیمار
  • مرحله نهم : انجام اولین مرحله عمل به منظور کاشت پروتز در عضوء دچار نقص
  • مرحله دهم : نصب پروتز بیرونی به جای عضوء قطع شده دو ماه پس از جراحی اولیه

و  به این ترتیب پروتز عضو مورد نظر در محل مربوط به آن قرار می گیرد و مدتی بعد پس از انجام یک سری تمرینات و انجام عمل فیزیوتراپی، شخص قادر به استفاده از عضو جدید خود خواهد شد.

کاشت پای مصنوعی در رشت

یکی از مشکلات پروتزهای سوکت دار، سنگین بودن پروتز برای افراد دارای نقص عضو و عفونت می باشد. با استفاده از ایده ایمپلنت دندان، ایمپلنت داخل استخوان اندام قطع عضو شده کاشته می شود. در مرحله بعد که بعد از 45 روز می باشد پروتز بر روی اندام نصب می شود و بیمار بعد از گذشت 24 ساعت همانند افراد عادی می تواند راه برود. بدین ترتیب با پیمودن مراحل عمل جراحی بیمار به راحتی به زندگی عادی خود باز میگردد. کاشت پای مصنوعی، برای نخستین بار در ایران، به روش ایمپلنت در بیمارستان قائم رشت انجام شد. این عمل توسط دکتر عباسپور متخصص ارتوپد صورت گرفت که برای نخستین بار بر روی پای یک جوان 31 ساله انجام شد.

مقالات مرتبط
Related Contents
المنشورات ذات الصلة
02122878135